Kielitietoista narratiivisuutta

Narratiivisuudella, tarinallisuudella, tarkoitetaan kerrontaa, kerronnallisuutta ja yksinkertaisesti kielen käyttöä merkitysten ja tulkintojen muotoilussa – eli sitä hyvin arkipäiväistä, kielitietoista toimintaamme, kun olemme vuorovaikutuksessa itsemme, muiden sekä ympäristön ja kokemustemme kanssa.

Myös oppiminen on osa tällaista prosessointia.

Ja siinä etsitään vastausta kysymykseen, kuka olen.

Merkityksen muotoutuminen esimerkiksi oppimisen kohteena olevaan asiaan tekee siitä omakohtaisempaa. Samalla merkityksiä muotoillaan itsestä: miten oppia olemaan oma ainutkertainen itsensä tai ohjata lasta tässä prosessissa. Tarinallinen (narratiivinen) eli kertomisen prosesseihin keskittyvä pedagogiikka on kielitietoinen keino tukea jokaisen lapsen ja nuoren identiteetin rakentumista monipuolisesti sekä oppimisen että elämäntarinallisuuden näkökulmista.

Se on kielitietoista pedagogiikkaa ja koskettaa jokaista oppiainetta.

Kirja Tarinan voima opetuksessa tarttuu aiheeseen tuoreista näkökulmista tutkitusti ja käytännössä. Sen näytesivuihin voi tutustua tässä.

Lisää ajankohtaisesti päivittyviä teemoja löydät myös sivuiltani Facebookista ja Instagramista. Suosittelen myös kuuntelemaan podcastin, jossa puhun identiteetistä sen monessa merkityksessään.

Olen Maiju Kinossalo, tutkiva opettaja, kouluttaja kielitietoinen identiteettipedagogi. Perustin tämän nettisivun vuonna 2010, kun toimin tutkijana Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian rahoittamassa Know Id , Colllaborative construction of knowlegde and identities in school and teacher education -hankkeessa. Samana vuonna pidimme Rovaniemen Kasvatustieteen päivillä Narratiivinen opetus -seminaarin.

Hienoa, että olet kiinnostunut tarinallisuudesta ja kielitietoisuudesta.

Maiju Kinossalo, identiteettipedagogi

Verkkosivuuni viitataan asianmukaisesti ja tarvittaessa oman oppilaitoksesi mallin mukaisesti.

Esimerkit

  • tekstin sisällä:

Kinossalo (2010) kirjoittaa, että ” – – tarinallisuudella tarkoitetaan – – ”.

– lähdeviitemallit:

Kinossalo, M. (2010). Etusivu, Kielitietoista narratiivisuutta. Tarinat opetuksessa ja kasvatuksessa. Identiteettiä tukevaa pedagogiikkaa. Viitattu: 1.2.2023. http://www.narratiivinenopetus.com.

Kinossalo, M. (sivun julkaisu- tai päivitysvuosi) (sivuni otsikko). Viitattu: (päivämäärä, jolloin luit). http://www.narratiivineopetus.com

Jos olet epävarma, ota yhteyttä ja kysy, älä plagioi, kiitos.

“Elämä jäljittelee tarinaa, tarina jäljittelee elämää.”

Jerome Bruner

 “Tarina on enemmän kuin ’olipa kerran.'”

Kieran Egan

”Olemme tarinallisia olentoja, ja lapsena opimme kielen, jolla kertoa sisällämme olevia tarinoita.”

Jerome Bruner%d bloggaajaa tykkää tästä: