Narratiivisuudella, tarinallisuudella, tarkoitetaan kerrontaa, kerronnallisuutta ja yksinkertaisesti kielen käyttöä merkitysten ja tulkintojen muotoilussa – eli sitä hyvin arkipäiväistä toimintaamme, kun olemme vuorovaikutuksessa itsemme, muiden sekä ympäristön ja kokemustemme kanssa.

Myös oppiminen on osa tällaista prosessointia. Ja siinä etsitään vastausta kysymykseen, kuka olen.

Merkityksen muotoutuminen esimerkiksi oppimisen kohteena olevaan asiaan tekee siitä omakohtaisempaa. Samalla merkityksiä muotoillaan itsestä: miten oppia tai opettaa olemaan oma ainutkertainen itsensä. Tarinallinen (narratiivinen) eli kertomisen prosesseihin keskittyvä pedagogiikka on keino tukea jokaisen lapsen ja nuoren identiteetin rakentumista monipuolisesti sekä oppimisen että elämäntarinallisuuden näkökulmista.

Kirja Tarinan voima opetuksessa tarttuu aiheeseen tuoreista näkökulmista tutkitusti ja käytännössä. Sen näytesivuihin voi tutustua tässä.

Lisää ajankohtaisesti päivittyviä teemoja löydät myös sivuiltani Facebookista ja Instagramista. Suosittelen myös kuuntelemaan podcastin, jossa puhun identiteetistä sen monessa merkityksessään.

Olen Maiju Kinossalo. Perustin tämän nettisivun vuonna 2010, kun toimin tutkijana Tampereen yliopiston, Suomen Akatemian rahoittamassa Know Id , Colllaborative construction of knowlegde and identities in school and teacher education -hankkeessa. Samana vuonna pidimme Rovaniemen Kasvatustieteen päivillä Narratiivinen opetus -seminaarin.

Hienoa, että olet kiinnostunut tarinallisuudesta.

“Elämä jäljittelee tarinaa, tarina jäljittelee elämää.”

Jerome Bruner

 “Tarina on enemmän kuin ’olipa kerran.'”

Kieran Egan

”Olemme tarinallisia olentoja, ja lapsena opimme kielen, jolla kertoa sisällämme olevia tarinoita.”

Jerome Bruner%d bloggaajaa tykkää tästä: