MATERIAALEJA

Blue Marketing Start-up Business Facebook Cover (3)

Haluatko ehdottaa materiaalia tänne? Kerro siitä ihmeessä.

Kinossalo, M. 2020. Tarinan voima opetuksessa. PS-kustannus.

Kinossalo, M. & Mäkinen, M. Kuule: minä olen ja kuulun! Näkökulmia lapsen identiteetin tukemiseen. Teoksessa E., Hujala, L., Turja, J., Elo & P.. Roos & Elo. Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muutamia netistä löytyviä lähteitä:

Hariola, P. (2017). Modusmaa.  https://docs.google.com/presentation/d/1cnW5qIa06nZT2btPxK_zY3lnLICBzPh_y3UI2MwxX4k/edit#slide=id.p

Hytti, P. (2007). Mielikuvituksella mielekkyyttä matematiikkaan. Tarinankerronta matematiikan opetusmetodina perusopetuksessa. Pro gradu -tutkielma: Tampereen yliopisto.

Ikonen, K., Innanen, K. & Tikkinen, S. (2015). Lukuinto-opas.  http://www.lukuinto.fi/media/materiaalit/lukuinto_opas.pdf

Rahmel, P. & TARU-koulutusten osallistujat. (2019). Tarinallisuus pedagogiikassa – TARU-oppimateriaalipaketti. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja OIVA-sarja 11. https://sites.google.com/metropolia.fi/taru-oppimateriaalipankki/tarinallisuus-pedagogiikassa-oppimateriaalipankki?authuser=0

Tarinasta leikiksi – tarinallisen leikin käsikirja. 2017.

Ollgren, S.M. & Stenberg, H. 2012. Matemaattinen identiteetti ja sen tukeminen kouluopetuksessa. Pro gradu. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö.

Oppilaan elämäntarinan tukeminen opetuksen yhteydessä: Minä maailmassa -opetuspaketti teorioineen ja tuntisuunnitelmineen. Oppilaiden Minä -kansioiden sisällysluettelo.  Opetuspaketin posteri ja teemat. Produktiivinen pro gradu.

Hiltunen, S. & Perälä, P. 2012. Olen muutakin kuin koululainen –  narratiivisen identiteetin ja sosiaalisten taitojen tukeminen peruskouluopetuksessa. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Produktiivinen (= tutkimusraportissa projekti tuntisuunnitelmineen) pro gradu.

Tarinapaperi. Matematiikka.

Comenius-projekti 2009 – 2011. ”Seitsemän maata, kahdeksan tarinaa.” Saapasjalkakissaan uudet seikkailut on suomenkielinen, päiväkodin työstämä lopputuote.

%d bloggaajaa tykkää tästä: