Opetussuunnitelmaseminaari (ja narratiivinen näkökulma)

Tiedoksenne:

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö, yhdessä Steinerkasvatusliitto ry:n ja
Snellman-korkeakoulun kanssa, järjestää opetussuunnitelmaseminaarin
perjantaina 20.9. Tampereen yliopiston päärakennuksen juhlasalissa kello
8:30–16:15.

Mukaan mahtuu ensimmäiset 250 ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä http://www.eventilla.com/opsseminaari2013/ -sivun kautta.

Tilaisuus on maksuton ennakkoon ilmoittautuneille.

Seminaarin mainos ja ohjelma tästä.

 

Yst. terv.

Maiju Kinossalo (os. Huttunen)

puheenvuoroja

Uusi kirja

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero Ropo ja Maiju Huttunen (nyk. Kinossalo), (toim.). 2013. Tampere: Tampere University Press.

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa.

Narratiivinen oppiminen voidaan ymmärtää ihmisen elämänkaaressa tapahtuvan muutoksen ja kehityksen prosessina. Kirjassa tätä pohditaan lähinnä identiteetin kehityksen näkökulmasta.

Narratiivisuus oppimisessa liitetään kirjassa myös oppiainetietämyksen kertomukselliseen kartuttamiseen. Vaikka tarinoita ja kertomuksia on käytetty kautta historian maailmasta ja sen ilmiöistä viestimiseen, ei yhtenäistä narratiivisen opetuksen tai oppimisen teoriaa vielä ole.

Kertomuksellisuus on tapa opettaa, mutta myös oppia. Kirja tarjoaa malleja siitä, miten narratiivisuutta (/ narratiivisia opetusmenetelmiä) voidaan käyttää opetuksessa varhaiskasvatuksesta aikuisten opetukseen.

Kirjaa voi tilata Granumin verkkokaupasta:

http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=23599

Ystävällisin terveisin

Maiju Kinossalo

Kertonetin VIII konferenssi – Kertomus teoriassa – kertomus käytännössä

Oulun yliopisto 6. – 7.10.2011

Tiedoksenne organisoimamme työryhmä konferenssissa:

Kasvatuksen ja opetuksen kertomuksia

Työryhmän vetäjät: Maiju Huttunen (Tampereen yliopisto) ja Minna Uitto (Oulun yliopisto)

Työryhmän tarkoituksena on jakaa, jatkaa ja laajentaa niitä kertomuksia, joita opetus, kasvatus ja koulu kokemuksen ja kerronnan kohteena rakentavat kasvattajissa, opettajissa, oppilaissa ja tutkijoissa.

Työryhmään toivotaan monipuolisesti abstrakteja kasvatukseen ja opetukseen kytkeytyvistä teemoista. Abstraktit voivat käsitellä esimerkiksi opettajien tai oppilaiden kertomuksia ja elämäntarinoita, narratiivista tai muutoin kerronnallisuuteen perustuvaa opetusta, kertomuksia opettajista ja koulusta, oppilaiden kokemuksia, oppimistarinoita ja identiteettitarinoita tai kotikasvatusta.

Lähetä abstraktisi sähköpostitse: maiju.huttunen(at)uta.fi ja
minna.uitto(at)oulu.fi

Abstraktien jättöaika on 1.9.-23.9.

Lisätietoja konferenssista:

http://kertonet2011oulu.wordpress.com/

Hajatelmia ja ajatelmia

%d bloggaajaa tykkää tästä: